Παρθενών

Θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με πρωτοποριακή αυτόματη μηχανική κλειδαριά και δεκαοκτώ σημεία ασφάλισης.