Άρτεμις

Θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με πρωτοποριακή μηχανική κλειδαριά και δώδεκα σημεία ασφάλισης.